اخذ گواهینامه بین المللی شرکت فولاد خورشید راسا

شرکت صنایع فولاد خورشید راسابه منظور مدیریت رضایتمندی مشتریان خودنسبت به طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای مدیریت فرآیند افزایش رضایت مندی مشتریان و رسیدگی به شکایات مشتری با هدف کمک به افزایش رضایت ایشان و کلیه ذینفعان در سازمان خود اقدام نمود و پس از ارزیابی این سیستم و فرآیندها توسط شرکت Tuvاتریش موفق به کسب استاندارد کیفی ۲۰۱۸-۱۰۰۰۲ Iso گردید

شرکت صنایع فولاد خورشید راسا بمنظور پیاده سازی الزامات مدیریت کیفیت در فرآیند خرید،تولید،انبار،برنامه و فروش محصولات خود و انطباق آنها با استانداردهای بین المللی توسط شرکت Tuvاتریش مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق به کسب استاندارد بین المللی Iso۹۰۰۱-۲۰۱۵ از این موسسه معتبر و بین المللی گردید.کسب این موفقیت های بزرگ و مهم را به مدیران و کارکنان محترم شرکت صنایع فولاد خورشید راسا و هلدینگ اقتصادی رزت و همچنین مشتریان ارزشمند خود تبریک عرض می نماییم.

شرکت صنایع فولاد خورشید راسا به منظور دستیابی به استاندارد بین المللی رضایت مشتری از نحوه ارائه خدمات و محصولات خود و حفظ و افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان و اطمینان از اجرای کامل فرآیند رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشتریان مورد ارزیابی شرکت Tuv اتریش قرار گرفت و با موفقیت گواهینامه Iso ۱۰۰۰۴-۲۰۱۸ را از این موسسه معتبر بین المللی اخذ نمود،کسب این موفقیت را به همکاران پرتلاش شرکت صنایع فولاد خورشید راسا و مشتریان ارزشمند خود تبریک عرض می نماییم.

دانلود